Профил

  • Име на компанията: TBS / Tokyo Broadcasting System, Inc.
  • японски: Tokyo Broadcasting System Inc.
  • Основан: 1951 г
  • уебсайт: www.tbs.co.jp

Програма

  • вижте Списък наTBS филми
  • вижте Списък наДраматичен сериал на TBS